Každý uživatel CGM by měl vědět, proč chce tento přístroj nosit. Nalezení svého individuálního důvodu pro nošení CGM je významnou motivací pro jeho dlouhodobé používání a pro překonání některých negativních aspektů této technologie.

Častými důvody pro použití CGM jsou: 

  • prevence hypoglykémií
  • zjištění nočních hypoglykémií
  • snížení glykovaného hemoglobinu
  • snížení glykemické variability (kolísání glykémií)
  • sport
  • cestování
  • řízení auta
  • nepravidelný režim, potřeba flexibility
  • náročné zaměstnání

Trvalé nošení CGM senzoru mění způsob, jakým jeho uživatel o diabetu přemýšlí. Kromě bodových hodnot měření glukometrem (které jsou stále nezanedbatelnou součástí selfmonitoringu) přemýšlí i o dalších parametrech glykémie, jako je směr a rychlost její změny.

cgm_why

Dlouhodobý uživatel CGM  tak má možnost kompenzovat diabetes v reálném čase podobným principem, na kterém fungují experimentální systémy umělé slinivky (např. Hovorkův Florence systém, MD Logic od DREAM consortium a další). Na rozdíl od automatizovaných algoritmů však člověka s diabetem stojí kontinuální používání senzoru čas a práci věnovanou diabetu. Trvalí uživatelé CGM jsou však přesvědčeni o tom, že se to vyplatí.