Bolus je jednorázová dávka inzulinu, která je pomocí inzulinové pumpy podávána za účelem pokrytí příjmu sacharidů či korekce hyperglykémie. 

Bolusová dávka inzulinu má následující atributy: 

  • velikost
  • typ
  • časování

bolusy

Velikost bolusu k jídlu je nejvíce určena obsahem sacharidů v jídle. Ovlivňují ji ale i jiné faktory, například fyzická aktivita, aktivní inzulin (insulin on board), tuky a bílkoviny ve stravě a velikost porce.

Vliv tuků a bílkovin na pojídlovou glykémii demonstruje například Tuebingen Grill Study. V této studii byly účastníkům servírovány dvě porce jídla. První měla standardních 50% sacharidů.

Průběh pojídlové glykémie u skupiny s vysokým obsahem tuků a proteinů se významně lišil. Glykemický vrchol (peak) byl posunut do pozdějších hodin a vysoká glykémie přetrvávala 6 a více hodin po jídle. Protože bylo ve studii jídlo zařazeno jako večeře, projevila se vysoká konzumace tuků a bílkovin na noční a také ranní glykémii.

tuebingen

Dalším důležitým faktorem je časování bolusu. Současná inzulinová analoga stále nejsou dostatečně rychlá na to, aby stačila na rychlé vstřebávávání glukózy ze střeva po jídle. Optimální je tedy počkat 10-15 minut mezi bolusem a jídlem, při vyšší glykémii před jídlem i déle. Ne vždy je to však ze společenského hlediska možné.