aidia.cz

Diabetes. Edukace. Motivace. Technologie

Author: carbohydrated (page 1 of 5)

Nově diagnostikovaný diabetes

Diabetes mellitus 1. typu je celoživotní onemocnění. Nikdo za jeho vznik nemůže (stále ještě nevíme, proč u někoho vznike a u někoho ne) a nemá souvislost s konzumací sladkých/nezdravých jídel. Člověk s diabetem 1. typu, je-li edukovaný a motivovaný, může žít život dle svých snů  a přání, a naučit se diabetes přizpůsobovat svým plánům. 

Diabetes 1. typu se může manifestovat v každém věku, u dětí i u dospělých. Typické příznaky rozvoje onemocnění jsou zvýšená únavažízeňčasté močení a ztráta tělesné hmotnosti. Může se však projevit i pouze jako náhodně zachycená vysoká glykémie.

O čem je praktický život s diabetem?

Snaha mít co nejlepší glykémie, co nejméně hypoglykémií a žít vlastní život. Tyto tři pilíře jsou všechny stejně důležité a měly by být v rovnováze. Výborný glykovaný hemoglobin (ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu), který je doražený na vrub častých dlouhotrvajících hypoglykémií neodráží výbornou kompenzaci diabetu. Výborný glykovaný hemoglobin s minimem hypoglykémií za cenu toho, že se život člověka s diabetem omezí na sledování křivky na kontinuálním monitoru glykémie a zabrání mu žít svůj vlastní život, asi není životní styl, který by si většině lidí přinášel radost. Volný život za cenu vysokých glykémií a ignorování nemoci je zase naopak cesta k vysokému riziku komplikací a následného nepříjemného stonání s diabetem a akutními či chronickými následky jeho dekompenzace.

Rovnováha mezi dobrou kompenzací a vlastním životem je pro dlouhodobě dobré výsledky léčby diabetu důležitá. Řada úspěšných diabetiků 1. typu (sportovců, zpěváků, kuchařů, pilotů, cestovatelů…) ukazuje, že to jde. Není to ovšem bez práce. čím větší pravidelnost a čím méně aktivit člověk s diabetem ve svém životě má, tím snazší obecně je kompenzovat glykémie. Nepravidelný či dokonce nepředvídatelný a proměnlivý režim vyžaduje věnovat diabetu větší pozornost tak, aby nebyla ohrožena dobrá kompenzace diabetu.

5 faktorů lepší kompenzace

Jak snížit glykovaný hemoglobin? Níže jsou uvedeny některé faktory,  které jsou dle studií a analýz dat spojeny s nižším glykovaným hemoglobinem.

1. Stahujte si doma pumpu, glukometr a senzor

Tradiční diabetické deníčky se s příchodem moderních technologií stávají čím dál méně oblíbenými. Zato stahování dat nabírá na popularitě, alespoň mezi diabetology. Stažení glukometru či inzulinové pumpy poskytuje objektivní data, která se sbírají sama. Stahovat by však měli i sami lidé s diabetem. Studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně stahují pumpu, senzory či glukometr a dívají se na svá data, mají nižší glykovaný hemoglobin oproti lidem, kteří se o svá data nezajímají. Diabetolog vidí pacienta a jeho data v součtu hodinu, dvě za rok, zatímco diabetik žije se svou cukrovkou 8700 hodin za rok. To napovídá, kdo by měl být skutečný expert na svá vlastní data

2. Měřte si glykémii alespoň 4x denně

Neměřit si glykémii u diabetu je jako jezdit v autě se zaslepenýma očima. Aby člověk s diabetem zvolil správnou dávku inzulinu, musí vždy vědět, kde se v glykemickém spektru zrovna nachází. Jistě bude jiná dávka inzulinu při glykémii 4,0 mmol/l a 16,0 mmol/l. Bez měření glykémie jsou aplikované dávky inzulinu jen velmi nepřesným odhadem. Čím aktivnější život člověk s diabetem vede a čím nepravidelnější režim má, tím častěji by si měl glykémii měřit. Samozřejmostí je kontrola glykémie před jízdou v autě či před sportem – v obou těchto situacích totiž může být hypoglykémie či hyperglykémie nebezpečná.

 

3. Dávejte časté bolusy

Čím více bolusů za den, tím lepší kompenzace. Platí to pro lidi na inzulinové pumpě i na perech. Na inzulinové pumpě je snazší bolus aplikovat a je možnost zvolit přesnější dávku. I zde je ale snadné na aplikaci bolusu zapomenout. Aplikace bolusu před KAŽDÝM sacharidovým jídlem by měla být samozřejmostí, s bolusy na korekci hyperglykémie může pomoci kalkulátor bolusů či alespoň posouzení aktivního inzulinu. Není chybou si aplikovat 10-12 bolusových dávek za den, pokud jsou podány s rozmyslem a člověk s diabetem cílí dávku inzulinu na své plánované činnosti.

4. Používejte kalkulátor bolusů

Bolusové kalkulátory jsou na světě již zhruba patnáct let, ovšem ne všichni uživatelé inzulinových pump je pravidelně používají. Největší výhodou bolusového kalkulátoru je přesné spočítání dávky a racionální rozhodování (inzulinová pumpa na rozdíl od člověka s diabetem není naštvaná, že má hyperglykémii). Pro efektivní použití bolusového kalkulátoru je však třeba umět počítat sacharidy (pro bolusy k jídlu), měřit si glykémii (pro korekční bolusy na vysokou glykémii) a mít dobře nastavené faktory, podle nichž pumpa dávku inzulinu počítá. Ty obvykle nastavuje lékař či diabetologický tým. Nastavování bolusového kalkulátoru je popsáno např. v knize Pumping Insulin, 6. edice, kterou napsal americký edukátor John Walsh.

 

5. Dávejte bolusy včas

Mnoho lidí s diabetem aplikuje bolus k jídlu až těsně před jídlem. I s použitím rychlých inzulinových analog (Novorapid, Apidra, Humalog) je však výhodné chvilku čekat. Představíme-li si, že sacharidy zkonzumované na hypoglykémii zvyšují krevní cukr již několik minut po snědení, podobnou rychlostí se začínají do krve vstřebávat sacharidy z jiných jídel. Kdežto inzulin aplikovaný do podkoží se musí nejprve vstřebat, dostat do krevního oběhu a teprve pak začne glykémii snižovat.

Studie testující optimální dobu aplikace inzulinu ukázala, že nejlepší glykémii měli lidé aplikující bolus 20 min před jídlem v porovnání s těmi, kteří jej aplikovali při či po jídle. Při dobré glykémii je tak výhodné alespoň 10 minut vyčkat s jídlem po aplikaci inzulinu (neplatí to při hraniční/nízké glykémii). Při vysoké glykémii před jídlem je dokonce možné čekat mnohem déle – na kontinuálním monitoru glykémie až do doby, než se stoupající křivka začne otáčet směrem dolů – bez senzoru je možné čekat např. 20-40 minut, dle závažnosti hyperglykémie před jídlem.

Při obavách z předčasné aplikace bolusu k jídlu (např. v restauraci, kdy člověk neví, kdy a kolik jídla mu přinesou) je možné aplikovat 50% předpokládaného bolusu s odstupem před jídlem a zbytek dobolusovat v průběhu – bude tak zajištěno, aby určitá část inzulinu “čekala” v těle na jídlo, které přinesou a člověk jej chce hned začít jíst.

O zlepšení kompenzace diabetu se mnohdy mohou postarat úplné maličkosti, jako dávat (včas) bolusové dávky či starat se o to, jakou má člověk s diabetem zrovna glykémii. Postupem času se i úkony, které se zpočátku zdají být náročné či otravné, stanou rutinou a budou automatickými součástmi každodenního života s diabetem. 

 

Aerobní sporty

Aerobní sporty jsou takové sporty, které nedosahují vysokých tepových frekvencí. Tělo zdravého člověka využívá zejména tukové zásoby k hrazení výdeje energie. Příkladem takového sportu je běh, jogging, cyklistika, plavání či chůze. 

Pro člověka s diabetem 1. typu je zásadní znát před sportem hladinu inzulinu v těle. Sportuje-li ráno či v jiný den nalačno bez aktivního bolusu inzulinu, jeho riziko  hypoglykémie je nižší, než kdyby sportoval po jídle/s aktivním bolusem (i korekčním bolusem).

Při sportování je třeba s sebou vždy mít k dispozici rychlé cukry (glukózové bonbónky, džus, sladké pití, iontový nápoj s vysokým obsahem sacharidů, glukózový gel).

Během aerobní aktivity trvající déle než 30 minut je zpravidla třeba snížit předchozí dávku inzulinu (bazálního inzulinu na pumpě 1 hod předem, bolusového – je-li do 3 hodin před fyzickou aktivitou) a dojídat sacharidy dle aktuální glykémie. Ke sledování glykémií pomůže buď časté měření glukometrem či nošení kontinuálního monitoru glykémie, který téměř okamžitě (s cca 10 min zpožděním) ukáže hodnotu a trend vývoje glykémie.

  • Při vysoké hladině inzulinu v těle (např. po podaném bolusu či nepřiměřeně vysokém bazálu) spotřebovává tělo při sportu primárně sacharidy, a to zejména sacharidy z krve, a riziko hypoglykémie je tak vysoké.
  • Při nízké hladině inzulinu v těle (např. ráno na lačno či 4-5 hod po posledním bolusu inzulinu) spotřebovává tělo primárně tuky, a riziko hypoglykémie při sportu je nižší.

ckbd7grxiaaco0f-jpg-large

Older posts

© 2021 aidia.cz

Theme by Anders NorenUp ↑

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.