aidia.cz

Diabetes. Edukace. Motivace. Technologie

Category: Technologie (page 2 of 3)

Proč používat kontinuální monitor glykémie

Každý uživatel CGM by měl vědět, proč chce tento přístroj nosit. Nalezení svého individuálního důvodu pro nošení CGM je významnou motivací pro jeho dlouhodobé používání a pro překonání některých negativních aspektů této technologie.

Častými důvody pro použití CGM jsou: 

 • prevence hypoglykémií
 • zjištění nočních hypoglykémií
 • snížení glykovaného hemoglobinu
 • snížení glykemické variability (kolísání glykémií)
 • sport
 • cestování
 • řízení auta
 • nepravidelný režim, potřeba flexibility
 • náročné zaměstnání

Trvalé nošení CGM senzoru mění způsob, jakým jeho uživatel o diabetu přemýšlí. Kromě bodových hodnot měření glukometrem (které jsou stále nezanedbatelnou součástí selfmonitoringu) přemýšlí i o dalších parametrech glykémie, jako je směr a rychlost její změny.

cgm_why

Dlouhodobý uživatel CGM  tak má možnost kompenzovat diabetes v reálném čase podobným principem, na kterém fungují experimentální systémy umělé slinivky (např. Hovorkův Florence systém, MD Logic od DREAM consortium a další). Na rozdíl od automatizovaných algoritmů však člověka s diabetem stojí kontinuální používání senzoru čas a práci věnovanou diabetu. Trvalí uživatelé CGM jsou však přesvědčeni o tom, že se to vyplatí.

Typy bolusů

Inzulinová pumpa nabízí několik typů bolusů, které jsou vhodné pro různé typy jídel/příležitosti.

Typy bolusů: 

 • jednoduchý
 • rozložený
 • kombinovaný
 • superbolus

Jednoduchý bolus

Jednoduchý bolus je základním a nejpoužívanějším typem bolusu. Podává jednorázově určenou dávku inzulinu.

Kdy se jednoduchý bolus hodí:

 • neznámá jídla (neznámý obsah sacharidů či glykemický index)
 • jídla s průměrným glykemickým indexem
 • svačiny
 • korekce hyperglykémie

simple_bolus

Rozložený bolus

Rozložený bolus rovnoměrně rozkládá celou dávku inzulinu do určitého časového období, zpravidla 0.5-6 hodin.

Kdy se rozložený bolus hodí:

 • rauty, recepce, party, degustace
 • konzumace oříšků, arašídů
 • plánované kontinuální ujídání během určité časové doby
 • ochutnávání jídla (např. kuchař)
 • gastroparéza

Není jednoduché odhadnout dávku rozloženého bolusu, když člověk neví, kolik sacharidů předem sní. Je dobré učinit základní odhad a v případě, že člověk přestane jíst a nesnědl naplánované množství sacharidů, rozložený bolus předčasně ukončí.

rozlozeny

Kombinovaný bolus

Kombinovaný bolus podává část dávky inzulinu ihned a část rozkládá na delší časové období, nejčastěji 0.5-6 hodin. Svou podobou se přibližuje první a druhé fázi fyziologické sekrece inzulinu u člověka bez diabetu.

Kdy se kombinovaný bolus hodí:

 • jídla s vysokým obsahem sacharidů a tuků
 • jídla s nízkým glykemickým indexem
 • pizza
 • čokoláda
 • velké porce jídla (zpomalují vyprazdňování žaludku)

kombinovany

Superbolus

Superbolus vymyslel americký certifikovaný edukátor John Walsh. Spočívá v “přesunutí” části bazálního inzulinu do bolusu. Bolus se skládá z jednoduchého bolusu, který je navýšen o určité množství inzulinu. Toto množství je v následné době “odečteno” z bazálních dávek použitím dočasné bazální dávky inzulinu. Superbolus není součástí menu inzulinové pumpy, její uživatel jej musí vymyslet a zadat do pumpy zcela sám.

Kdy se superbolus hodí:

 • korekce hyperglykémie
 • sladké pití
 • jídlo s vysokým glykemickým indexem
 • bonbóny

V případě korekce hyperglykémie před jídlem se dávka bolusu skládá z: prandiálního bolusu + korekčního bolusu + části bazálu přesunutého do bolusu.

Časové období bazálních dávek, ze kterého si lze “vypůjčit” bolus, je individuální. Mělo by se pohybovat mezi 1-3 hodinami. 0.5 hodiny představuje příliš malou dávku inzulinu na to, aby se projevil efekt. Naopak 4 a více hodin již naráží na konec doby působení inzulinového analoga a mohlo by dojít k hypoglykémii vlivem velkého bolusu a následné hyperglykémii způsobené dlouho vypnutým bazálem.

Je na zvážení, kolik % bazální dávky do superbolusu přesunout. Rozumné je zvolit číslo mezi 50% a 100% bazální dávky.

superbolus

Bolusový kalkulátor

Bolus kalkulátor je matematický software integrovaný v inzulinové pumpě či data manageru inzulinové pumpy. Pomáhá uživateli pumpy počítat prandiální a korekční dávky inzulinu. Zároveň zaznamenává všechna zadaná data do paměti pumpy.

Výhody:

 • ušetří “matematické” počítání
 • pamatuje si čísla (ISP, citlivost…)
 • lze nastavit různé cílové glykémie v průběhu dne
 • pamatuje si aktivní inzulin z předchozích bolusů
 • zaznamenává vše do paměti pumpy (dávky inzulinu, konzumaci sacharidů)

Nevýhody:

 • nevidí glykemické trendynepočítá s fyzickou aktivitou
 • nedokáže předvídat a řešit nestandardní situace (nemoc, stres…)
 • nepočítá s tuky + proteiny ve stravě
 • každý kalkulátor počítá bolusy trochu jinak
 • limitující je input dat (schopnost uživatele pumpy správě spočítat sacharidy v jídle a změřit si glykémii)

Pro lékaře má bolus kalkulátor několik výhod, zejména dostupnost dat o tom, jak člověk s diabetem ovládá svou nemoc. Kalkulátor prozradí, kolik sacharidů jeho uživatel konzumuje (zadá-li je tam správně), kolik si dává korekčních bolusů (vysoké % dávky inzulinu v korekčních bolusech vyžaduje zvážení úpravy terapie) a jestli přemýšlí o diabetu nad rámec kalkulátoru – zda je schopen reflektovat jiné okolnosti, např. fyzickou aktivitu či glykemický trend při určování dávky inzulinu.

Older posts Newer posts

© 2021 aidia.cz

Theme by Anders NorenUp ↑

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.