aidia.cz

Diabetes. Edukace. Motivace. Technologie

Tag: diabetes 1. typu (page 1 of 3)

Nově diagnostikovaný diabetes

Diabetes mellitus 1. typu je celoživotní onemocnění. Nikdo za jeho vznik nemůže (stále ještě nevíme, proč u někoho vznike a u někoho ne) a nemá souvislost s konzumací sladkých/nezdravých jídel. Člověk s diabetem 1. typu, je-li edukovaný a motivovaný, může žít život dle svých snů  a přání, a naučit se diabetes přizpůsobovat svým plánům. 

Diabetes 1. typu se může manifestovat v každém věku, u dětí i u dospělých. Typické příznaky rozvoje onemocnění jsou zvýšená únavažízeňčasté močení a ztráta tělesné hmotnosti. Může se však projevit i pouze jako náhodně zachycená vysoká glykémie.

O čem je praktický život s diabetem?

Snaha mít co nejlepší glykémie, co nejméně hypoglykémií a žít vlastní život. Tyto tři pilíře jsou všechny stejně důležité a měly by být v rovnováze. Výborný glykovaný hemoglobin (ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu), který je doražený na vrub častých dlouhotrvajících hypoglykémií neodráží výbornou kompenzaci diabetu. Výborný glykovaný hemoglobin s minimem hypoglykémií za cenu toho, že se život člověka s diabetem omezí na sledování křivky na kontinuálním monitoru glykémie a zabrání mu žít svůj vlastní život, asi není životní styl, který by si většině lidí přinášel radost. Volný život za cenu vysokých glykémií a ignorování nemoci je zase naopak cesta k vysokému riziku komplikací a následného nepříjemného stonání s diabetem a akutními či chronickými následky jeho dekompenzace.

Rovnováha mezi dobrou kompenzací a vlastním životem je pro dlouhodobě dobré výsledky léčby diabetu důležitá. Řada úspěšných diabetiků 1. typu (sportovců, zpěváků, kuchařů, pilotů, cestovatelů…) ukazuje, že to jde. Není to ovšem bez práce. čím větší pravidelnost a čím méně aktivit člověk s diabetem ve svém životě má, tím snazší obecně je kompenzovat glykémie. Nepravidelný či dokonce nepředvídatelný a proměnlivý režim vyžaduje věnovat diabetu větší pozornost tak, aby nebyla ohrožena dobrá kompenzace diabetu.

Aerobní sporty

Aerobní sporty jsou takové sporty, které nedosahují vysokých tepových frekvencí. Tělo zdravého člověka využívá zejména tukové zásoby k hrazení výdeje energie. Příkladem takového sportu je běh, jogging, cyklistika, plavání či chůze. 

Pro člověka s diabetem 1. typu je zásadní znát před sportem hladinu inzulinu v těle. Sportuje-li ráno či v jiný den nalačno bez aktivního bolusu inzulinu, jeho riziko  hypoglykémie je nižší, než kdyby sportoval po jídle/s aktivním bolusem (i korekčním bolusem).

Při sportování je třeba s sebou vždy mít k dispozici rychlé cukry (glukózové bonbónky, džus, sladké pití, iontový nápoj s vysokým obsahem sacharidů, glukózový gel).

Během aerobní aktivity trvající déle než 30 minut je zpravidla třeba snížit předchozí dávku inzulinu (bazálního inzulinu na pumpě 1 hod předem, bolusového – je-li do 3 hodin před fyzickou aktivitou) a dojídat sacharidy dle aktuální glykémie. Ke sledování glykémií pomůže buď časté měření glukometrem či nošení kontinuálního monitoru glykémie, který téměř okamžitě (s cca 10 min zpožděním) ukáže hodnotu a trend vývoje glykémie.

  • Při vysoké hladině inzulinu v těle (např. po podaném bolusu či nepřiměřeně vysokém bazálu) spotřebovává tělo při sportu primárně sacharidy, a to zejména sacharidy z krve, a riziko hypoglykémie je tak vysoké.
  • Při nízké hladině inzulinu v těle (např. ráno na lačno či 4-5 hod po posledním bolusu inzulinu) spotřebovává tělo primárně tuky, a riziko hypoglykémie při sportu je nižší.

ckbd7grxiaaco0f-jpg-large

Bolusy

Bolus je jednorázová dávka inzulinu, která je pomocí inzulinové pumpy podávána za účelem pokrytí příjmu sacharidů či korekce hyperglykémie. 

Bolusová dávka inzulinu má následující atributy: 

  • velikost
  • typ
  • časování

bolusy

Velikost bolusu k jídlu je nejvíce určena obsahem sacharidů v jídle. Ovlivňují ji ale i jiné faktory, například fyzická aktivita, aktivní inzulin (insulin on board), tuky a bílkoviny ve stravě a velikost porce.

Vliv tuků a bílkovin na pojídlovou glykémii demonstruje například Tuebingen Grill Study. V této studii byly účastníkům servírovány dvě porce jídla. První měla standardních 50% sacharidů.

Průběh pojídlové glykémie u skupiny s vysokým obsahem tuků a proteinů se významně lišil. Glykemický vrchol (peak) byl posunut do pozdějších hodin a vysoká glykémie přetrvávala 6 a více hodin po jídle. Protože bylo ve studii jídlo zařazeno jako večeře, projevila se vysoká konzumace tuků a bílkovin na noční a také ranní glykémii.

tuebingen

Dalším důležitým faktorem je časování bolusu. Současná inzulinová analoga stále nejsou dostatečně rychlá na to, aby stačila na rychlé vstřebávávání glukózy ze střeva po jídle. Optimální je tedy počkat 10-15 minut mezi bolusem a jídlem, při vyšší glykémii před jídlem i déle. Ne vždy je to však ze společenského hlediska možné.

Older posts

© 2021 aidia.cz

Theme by Anders NorenUp ↑

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.