Diabetes mellitus 1. typu je celoživotní onemocnění. Nikdo za jeho vznik nemůže (stále ještě nevíme, proč u někoho vznike a u někoho ne) a nemá souvislost s konzumací sladkých/nezdravých jídel. Člověk s diabetem 1. typu, je-li edukovaný a motivovaný, může žít život dle svých snů  a přání, a naučit se diabetes přizpůsobovat svým plánům. 

Diabetes 1. typu se může manifestovat v každém věku, u dětí i u dospělých. Typické příznaky rozvoje onemocnění jsou zvýšená únavažízeňčasté močení a ztráta tělesné hmotnosti. Může se však projevit i pouze jako náhodně zachycená vysoká glykémie.

O čem je praktický život s diabetem?

Snaha mít co nejlepší glykémie, co nejméně hypoglykémií a žít vlastní život. Tyto tři pilíře jsou všechny stejně důležité a měly by být v rovnováze. Výborný glykovaný hemoglobin (ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu), který je doražený na vrub častých dlouhotrvajících hypoglykémií neodráží výbornou kompenzaci diabetu. Výborný glykovaný hemoglobin s minimem hypoglykémií za cenu toho, že se život člověka s diabetem omezí na sledování křivky na kontinuálním monitoru glykémie a zabrání mu žít svůj vlastní život, asi není životní styl, který by si většině lidí přinášel radost. Volný život za cenu vysokých glykémií a ignorování nemoci je zase naopak cesta k vysokému riziku komplikací a následného nepříjemného stonání s diabetem a akutními či chronickými následky jeho dekompenzace.

Rovnováha mezi dobrou kompenzací a vlastním životem je pro dlouhodobě dobré výsledky léčby diabetu důležitá. Řada úspěšných diabetiků 1. typu (sportovců, zpěváků, kuchařů, pilotů, cestovatelů…) ukazuje, že to jde. Není to ovšem bez práce. čím větší pravidelnost a čím méně aktivit člověk s diabetem ve svém životě má, tím snazší obecně je kompenzovat glykémie. Nepravidelný či dokonce nepředvídatelný a proměnlivý režim vyžaduje věnovat diabetu větší pozornost tak, aby nebyla ohrožena dobrá kompenzace diabetu.