aidia.cz

Diabetes. Edukace. Motivace. Technologie

Tag: inzulinová pumpa

Bolusy

Bolus je jednorázová dávka inzulinu, která je pomocí inzulinové pumpy podávána za účelem pokrytí příjmu sacharidů či korekce hyperglykémie. 

Bolusová dávka inzulinu má následující atributy: 

 • velikost
 • typ
 • časování

bolusy

Velikost bolusu k jídlu je nejvíce určena obsahem sacharidů v jídle. Ovlivňují ji ale i jiné faktory, například fyzická aktivita, aktivní inzulin (insulin on board), tuky a bílkoviny ve stravě a velikost porce.

Vliv tuků a bílkovin na pojídlovou glykémii demonstruje například Tuebingen Grill Study. V této studii byly účastníkům servírovány dvě porce jídla. První měla standardních 50% sacharidů.

Průběh pojídlové glykémie u skupiny s vysokým obsahem tuků a proteinů se významně lišil. Glykemický vrchol (peak) byl posunut do pozdějších hodin a vysoká glykémie přetrvávala 6 a více hodin po jídle. Protože bylo ve studii jídlo zařazeno jako večeře, projevila se vysoká konzumace tuků a bílkovin na noční a také ranní glykémii.

tuebingen

Dalším důležitým faktorem je časování bolusu. Současná inzulinová analoga stále nejsou dostatečně rychlá na to, aby stačila na rychlé vstřebávávání glukózy ze střeva po jídle. Optimální je tedy počkat 10-15 minut mezi bolusem a jídlem, při vyšší glykémii před jídlem i déle. Ne vždy je to však ze společenského hlediska možné.

Typy bolusů

Inzulinová pumpa nabízí několik typů bolusů, které jsou vhodné pro různé typy jídel/příležitosti.

Typy bolusů: 

 • jednoduchý
 • rozložený
 • kombinovaný
 • superbolus

Jednoduchý bolus

Jednoduchý bolus je základním a nejpoužívanějším typem bolusu. Podává jednorázově určenou dávku inzulinu.

Kdy se jednoduchý bolus hodí:

 • neznámá jídla (neznámý obsah sacharidů či glykemický index)
 • jídla s průměrným glykemickým indexem
 • svačiny
 • korekce hyperglykémie

simple_bolus

Rozložený bolus

Rozložený bolus rovnoměrně rozkládá celou dávku inzulinu do určitého časového období, zpravidla 0.5-6 hodin.

Kdy se rozložený bolus hodí:

 • rauty, recepce, party, degustace
 • konzumace oříšků, arašídů
 • plánované kontinuální ujídání během určité časové doby
 • ochutnávání jídla (např. kuchař)
 • gastroparéza

Není jednoduché odhadnout dávku rozloženého bolusu, když člověk neví, kolik sacharidů předem sní. Je dobré učinit základní odhad a v případě, že člověk přestane jíst a nesnědl naplánované množství sacharidů, rozložený bolus předčasně ukončí.

rozlozeny

Kombinovaný bolus

Kombinovaný bolus podává část dávky inzulinu ihned a část rozkládá na delší časové období, nejčastěji 0.5-6 hodin. Svou podobou se přibližuje první a druhé fázi fyziologické sekrece inzulinu u člověka bez diabetu.

Kdy se kombinovaný bolus hodí:

 • jídla s vysokým obsahem sacharidů a tuků
 • jídla s nízkým glykemickým indexem
 • pizza
 • čokoláda
 • velké porce jídla (zpomalují vyprazdňování žaludku)

kombinovany

Superbolus

Superbolus vymyslel americký certifikovaný edukátor John Walsh. Spočívá v “přesunutí” části bazálního inzulinu do bolusu. Bolus se skládá z jednoduchého bolusu, který je navýšen o určité množství inzulinu. Toto množství je v následné době “odečteno” z bazálních dávek použitím dočasné bazální dávky inzulinu. Superbolus není součástí menu inzulinové pumpy, její uživatel jej musí vymyslet a zadat do pumpy zcela sám.

Kdy se superbolus hodí:

 • korekce hyperglykémie
 • sladké pití
 • jídlo s vysokým glykemickým indexem
 • bonbóny

V případě korekce hyperglykémie před jídlem se dávka bolusu skládá z: prandiálního bolusu + korekčního bolusu + části bazálu přesunutého do bolusu.

Časové období bazálních dávek, ze kterého si lze “vypůjčit” bolus, je individuální. Mělo by se pohybovat mezi 1-3 hodinami. 0.5 hodiny představuje příliš malou dávku inzulinu na to, aby se projevil efekt. Naopak 4 a více hodin již naráží na konec doby působení inzulinového analoga a mohlo by dojít k hypoglykémii vlivem velkého bolusu a následné hyperglykémii způsobené dlouho vypnutým bazálem.

Je na zvážení, kolik % bazální dávky do superbolusu přesunout. Rozumné je zvolit číslo mezi 50% a 100% bazální dávky.

superbolus

Bolusový kalkulátor

Bolus kalkulátor je matematický software integrovaný v inzulinové pumpě či data manageru inzulinové pumpy. Pomáhá uživateli pumpy počítat prandiální a korekční dávky inzulinu. Zároveň zaznamenává všechna zadaná data do paměti pumpy.

Výhody:

 • ušetří “matematické” počítání
 • pamatuje si čísla (ISP, citlivost…)
 • lze nastavit různé cílové glykémie v průběhu dne
 • pamatuje si aktivní inzulin z předchozích bolusů
 • zaznamenává vše do paměti pumpy (dávky inzulinu, konzumaci sacharidů)

Nevýhody:

 • nevidí glykemické trendynepočítá s fyzickou aktivitou
 • nedokáže předvídat a řešit nestandardní situace (nemoc, stres…)
 • nepočítá s tuky + proteiny ve stravě
 • každý kalkulátor počítá bolusy trochu jinak
 • limitující je input dat (schopnost uživatele pumpy správě spočítat sacharidy v jídle a změřit si glykémii)

Pro lékaře má bolus kalkulátor několik výhod, zejména dostupnost dat o tom, jak člověk s diabetem ovládá svou nemoc. Kalkulátor prozradí, kolik sacharidů jeho uživatel konzumuje (zadá-li je tam správně), kolik si dává korekčních bolusů (vysoké % dávky inzulinu v korekčních bolusech vyžaduje zvážení úpravy terapie) a jestli přemýšlí o diabetu nad rámec kalkulátoru – zda je schopen reflektovat jiné okolnosti, např. fyzickou aktivitu či glykemický trend při určování dávky inzulinu.

© 2021 aidia.cz

Theme by Anders NorenUp ↑

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.